VASK

ARBEIDSTØY
Image

Vask av arbeidstøy

Det er ikke alle typer arbeidsklær som egner seg å vaske hjemme. Mye arbeidstøy trenger spesiell behandling som bevarer kvaliteten, fjerner flekker og bakterier som sitter i plaggene. Dette er spesielt viktig i yrker med strenge krav til god hygiene.

Vi har prosesser som ivaretar krav til hygiene og renhet både på arbeidstøy innenfor helse, restaurant og verkstedsindustri.

Vi lager gjerne an avtale på henting og levering av arbeidstøy hos din bedrift ukentlig.


Fordeler ved profesjonell vask av arbeidsklær

• Ikke alle arbeidsklær egner seg for hjemmevask
• Bevarer kvaliteten og fjerner alle bakterier
• Jevnlig kontrollerte prosesser
• Moderne maskiner og utstyr

due

Å hjelpe deg er

Image